BCH Ventures ร่วมสนับสนุนการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณวิชัยเบญจรงคกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดาโฮลดิ้งพร้อมกับคุณยงยุทธพรมเชื้อผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสและคุณพิชัยชัยเบญจรงคกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมแถลงข่าวและงานพนักงานเป็นคุณผู้ สนับสนุนงานพนักงานหัวเรื่อง : แข่งขันแผนหัวเรื่อง: การธุรกิจสตาร์ทที่คุณคุณคุณอั พด้านนวัตกรรมและเทคโนโล ี
ระดับโลกท้าทายเอซีจีกรุงเทพธุรกิจ @ Sasin 2019 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 “การปรับผลกระทบด้วยนวัตกรรม” เพื่อชิงรางวัลอันทรงเกียรติจากสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาเศรษฐีแห่งราชอาณาจักรไทยในปี 2562 และรางวัลอันทรง เกียรติที่ได้รับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามยังได้รับรางวัลมูลค่ารวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทวีความเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นภายใต้โจทย์ที่จะได้รับการกุศล
ที่ได้รับจากการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือพวกเขาได้รับการเสนอให้เป็นอิสระ (อิสระ) และเป็นทุนระดับขั้นตอนต่าง ๆ โดยภายในงานที่ ได้รับรางวัลรายละเอียดการจัดงาน และข้อมูลที่น่าสนใจมากดร ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ, คุณคงสายพันธุ์ปราจีนบุรี ณ อยุธยา (ผู้ร่วมงานวิจัยและพัฒนา) คุณนรภัทรเผ่านิ่มมงคล) ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท EDEN Agritech Limited และ BBC Alumni 2015) และ พิรชัยที่คุณคุณเบญจกุลเฉลียวคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: การฝ่ายหัวเรื่อง: การตลาดในห้างหุ้นส่วนจำกัดกลุ่ม บริษัท บริษัท เบญจจินดาโฮลดิ้งงค์โดยหัวเรื่อง: การแข่งขันครั้งนี้ให้เรามีโอกาสได้รับประโยชน์จากเนชั่หัวเรื่อง: การลงทุนทั่วโลก แต่ยังช่วยสร้ งโอกาสให้กับคนไทยเข้าสู่ การแข่งขันระดับโลก