Finnomena

ฟินโนมีนา คือ ผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงิน ที่ปรึกษาการบริหารความมั่งคั่ง และ ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่ง