T2P

ทีทูพี คือ ผู้ให้บริการโซลูชั่นการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทเป็นผู้พัฒนา loyalty platform และกระเป๋าเงินอิเล็คโทรนิกให้แก่ลูกค้าองค์กร